Run4700Happiness

Run4700happiness er et Cannonball løb.
Her løbes marathon og halvmarathon.
Løbet afholdes i Næstved, med start og mål fra baggården til Torvestræde 3.
Løbet er et basis løb, så man medbringer selv sit depot. Det koster 65 kr at deltage og indbetales til Maja på tlf. 25390746.

 1. Du er selv ansvarlig for din sluttid. (Noteres på resultatliste efter målgang)
 2. Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.
 3. I forlængelse af overståede regel skal urets autopause-funktion være deaktiveret. Ydermere løbes efter Klub100marathon Danmarks regler.

  Ansvarlig: Maja Florens Scheel

Vilkår for at deltage i et løb hos run4700happiness

Resultatliste og billeder vil blive offentlig tilgængelig og må ikke bruges af andre end run4700happiness.dk. Som deltager acceptere du, at løbet er på eget ansvar.

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at et maratonløb kan tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rang- eller boblerliste:

 1. Maratonløbet skal offentliggøres på et offentligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, , www.runagain.com, www.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 72 timer før start. Maratonløbet kan opslås med links til detaljer på offentligt tilgængelige sociale sites, hvis man ikke skal være medlem af disse sites for at se oplysningerne.
 2. En resultatliste fra maratonløbet skal offentliggøres senest 1 uge efter løbet på medier jf. § 1.
 3. Maratonløbet er 42,195 km. En uden- eller indendørs DAF-opmålt (Jones Counter anvendes) rute er 42,195 km + 1 promille (usikkerheden på Jones Counteren). En GPS-opmålt udendørs rute bør være 42,195 km + 1 procent (usikkerheden på GPS-ure). En indendørs rute opmålt med et kvalitetsmålehjul bør være 42,195 km + 1 procent. Opmåling af korrekt distance er suverænt løbsarrangørens ansvar.
 4. Den løbsansvarlige præsenterer ruten og starter maratonløbet. Alle deltagere skal løbe samme rute. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet.
 5. Minimum 3 løbere skal gennemføre maratonløbet.
 6. Ved socialmaratonløb, hvor der er flere starter, og man løber i adskillige grupper, gælder løbskriterierne for hver enkelt start. Dog accepteres fælles annoncering og fælles resultatliste.
 7. Regler for cannonballs
  1. Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid.
  2. Uret må ikke stoppes undervejs.
  3. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
 8. Den enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på info@klub100marathon.dk for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.

Supplerende vejledning

 1. “Tidlig start”, som var indeholdt i de tidligere løbskriterier, er udgået. Hvis en løbsarrangører ønsker adskillige starter, skal de hver for sig opfylde ovenstående løbskriterier, hvis de skal kunne tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rangliste.
 2. Et maratonløb efter ovenstående kriterier kan kun indeholde én start, medmindre der er tale om et socialmaraton, hvor der er tale om flere starter – jf. §6. Løbere i en start ved et socialmaraton opnår samme fælles tid, medmindre de løber langsommere end tiden for den gruppe, der er startet samtidigt; i så fald anføres den faktiske sluttid.
 3. De forrige regler krævede mindst 5 startende og 3 gennemførende løbere. De gældende regler kræver alene mindst 3 gennemførende løbere, hvilket dermed indebærer mindst 3 startende løbere.